Kallelse till det ordinarie årsmötet

Styrelsen i Linköpings fäktklubb kallar samtliga
medlemmar med familjer till
Årsmöte med medaljutdelningar, utmärkelser och annat skoj.
Tid och plats: Torsdagen den 12 september 2019 kl 18.30
i Fäktsalen på Furirgatan 21.

De spännande årsmötesdokumenten kommer så småningom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *