TRÄNING

LFK välkomnar fäktare i alla åldrar och på alla nivåer. Vi har dock en undre åldersgräns på 10 år. Vill du börja fäkta? Kontakta: borjafakta@linkopingsfaktklubb.se

>Terminstider >Priser >Schema

PRISER

Senast ändrat: 03/05/2011.

För att få träna på LFK måste man betala terminsavgift. I terminsavgiften ingår tränings- och medlemsavgift. Terminsavgiftens belopp baseras på om man är nybörjare eller ej. Nybörjare är man i ett år.

Icke nybörjare:
950 kr per termin.

Nybörjare (max 1år):
700 kr per termin.

Medlemskap (Ingen träning, endast medlemskap):
250 kr per år.

Att hyra skåp kostar 50 kr per termin (25 kr för halvskåp) och att låna kläder 100 kr per termin. Obs! Alla utom nybörjare förväntas hålla sig med egen utrustning i form av mask, väst och vapen.

Inbetalning skall göras till Linköpings fäktklubbs bankgiro, 5030-3361. Ange namn, adress, födelsedata, telefon eller mejladress, om du är nybörjare eller ej, vad betalningen avser (årsavgift och/eller träningsavgift och/eller skåphyra och/eller lån av kläder) samt vilken termin som betalningen avser. Det går också bra att endast ange namn och födelsedata vid själva inbetalningen, om du samtidigt skickar ett mejl till kassören innehållande fullständiga uppgifter (adress: leif.norberg@sandbergpartners.se.  

Sista inbetalningsdag för Vårterminen 2011 är Snarast.
OBS! Terminsavgifterna ändrades vid extra föreningsstämma 20110402 till ovanstående avgifter.

SCHEMA

Senast ändrat: 02/4/2011.

Frågor om träningsschemat? Kontakta info@linkopingsfaktklubb.se, . 

Dag

17:00-18:30

18:30-20:00

Måndag

Nybörjare II

Värja + Florett/Sabel

Tisdag

Fortsättning 1 Värja

Värja performance

Onsdag

Nybörjare II

Motion Vuxna Värja +
Värja performance

Torsdag

Nybörjare I

Värja performance +
Fortsättning 1 Värja

Fredag

Värja

Värja + Florett/Sabel

Träningsschema för nedladdning

GRUPPFÖRKLARING
Nybörjare I = Ungdomar som ska börja fäkta VT2011
Nybörjare II = Ungdomar som fäktade Nybörjar grupper förra terminen, HT2010 Fortsättning 1 Värja = Värjfäktare (ungdomar) som fäktas 1 till 2 (alt 3) år. Får tävla om man önskar
Värja performance = Värjfäktare (ungdomar och vuxna) värja som fäktat mer än 2 eller 3 år Att tävla är en målsättning
Florett/Sabel = Fäktare (ungdomar och vuxna) som fäktar florett eller sabel.
Motion Vuxen Värja = Nybörjare eller erfaren vuxen som önskar träna men inte tävla så mycket
Frifäktning = Öppet för alla grupper och alla vapen. Egen träning.