Träning

Vill du börja träna med oss? LFK välkomnar fäktare i alla åldrar och på alla nivåer. Vi erbjuder träning av hög klass både för dig som satsar på fäktning på elitnivå och för dig som ser fäktningen som stimulerande motion. Träningen på LFK leds av vår rumänska fäktmästare Calin Harbu. Calin är utbildad professionell fäktmästare och idrottslärare. Vi är stolta över att ha honom i vår klubb!

Om du är nybörjare, läs på vår Börja fäkta-sida om våra fäktskolor och när dessa startar.

Om du har fäktats tidigare, kontakta: borjafakta@linkopingsfaktklubb.se eller kom förbi hallen någon kväll!

TRÄNINGSSCHEMA

Klicka här för att få se schemat för hösten 2019.

Frågor om träningsschemat? Kontakta info@linkopingsfaktklubb.se.

Mer erfarna får gärna träna i de mindre avancerade grupperna. Om du är mindre erfaren kan du ändå vara med på mer avancerad träning, men i så fall ska du först prata med Calin. Om du funderar över vilka grupper som är bäst för dig, prata med Calin! Klubbens mål är att alla ska få träna så mycket de vill.

TERMINSTIDER

Första träningsdag HT 2019: 19 augusti
Sista träningsdag HT 2019: 18 december
Första träningsdag VT 2020: 7 januari
Sista träningsdag VT 2020: 10 juni

PRISER

För att få träna med LFK måste du betala terminsavgift. I terminsavgiften ingår tränings- och medlemsavgift. Terminsavgiften bestäms av föreningens årsmöte. Betala till klubbens bankgiro, bg 5030-3361 eller Swish (123 561 0191) och ange namn samt vad betalningen avser.

Sista inbetalningsdag för terminsavgiften för höstterminen: 15 september
Sista inbetalningsdag för terminsavgiften för vårterminen: 31 januari

FÄKTSKOLA:

800 kr (samma pris för barn, ungdomar, studenter och övriga vuxna). Den som går fäktskola under terminens första hälft har rätt att delta i träning på en fast tid i veckan mot en extra avgift om 500:-. Under fäktskolan samt resten av samma termin ingår lån av utrustning.

Termin 2:

1450 kr (rabatterat pris för heltidsstudenter vid universitetet med giltigt kårleg: 1000 kr). Du tränar denna termin på en fast tid under veckan (nybörjarträning). Därtill kommer avgift för lån av utrustning om 300:-. Om du istället köper en egen värja och en egen handske vid terminens början, betalar du inte någon utrustningsavgift. Utrustning köper du antingen begagnat (kolla anslagstavlorna i hallen) eller nytt (via t.ex. www.touche.se eller www.en-garde.info). Värjan ska vara “komplett elektrisk med franskt handtag”. Ange om fäktaren är höger- eller vänsterhänt samt ålder (för barn).

Termin 3:

2200 kr (med giltigt kårleg: 1500 kr). Du tränar denna termin obegränsat på alla träningstider i samråd med Calin. Därtill kommer en avgift för lån av utrustning om 300:-. Om du har egen värja, egen handske samt köper fäktjacka och underväst vid terminens början (se ovan), betalar du inte någon utrustningsavgift.

Termin 4 och framåt:

2200 kr per termin (med giltigt kårleg: 1500 kr). Obegränsad träning på alla träningstider i samråd med Calin. Vi förutsätter att du har egen komplett utrustning (vapen, handske, fäktjacka, underväst, mask, sladd).

Enbart Frifäktning (Onsdagar):

1200 kr per termin. Vi förutsätter att du har egen komplett utrustning (vapen, handske, fäktjacka, underväst, mask, sladd).

Stödmedlemskap:

150 kr per termin (perfekt för såväl fäktföräldrar som andra supportrar).

Du har möjlighet att hyra skåp i hallen. Det kostar 200 kr per termin och betalas samtidigt som terminsavgiften. För närvarande är det kö till skåpen, prata med Calin om du är intresserad.

Du kan köpa utrustning via någon webbshop eller begagnat via Blocket eller anslag i lokalen. Be gärna Calin eller någon annan van fäktare om tips på vad du ska tänka på när du ska köpa utrustning.

PRIVATLEKTIONER

Calin ger privatlektioner efter överenskommelse genom harbu_calin@yahoo.com eller på tfn 0722-179340. Skriv på engelska!

Privatlektion 30 min – 200 kr (medlem i LFK), 275 kr (icke medlem)

Privatlektion 50 min – 300kr (medlem i LFK), 400 kr (icke medlem)