Kallelse till extra föreningsstämma

Styrelsen föreslår ändring av stadgarna för att kunna ha extern kassör. Väldigt viktigt med uppslutning på detta korta möte. Kassör är redan tillfrågad.

2019-01-30

KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Styrelsen för Linköpings Fäktklubb kallar härmed till extra föreningsstämma.

Datum Onsdagen den 13 februari
Tid Kl 19.30
Plats Fäktsalen, Furirgatan 21, Linköping

Dagordning
1. Val av ordförande för stämman
2. Val av sekreterare för stämman
3. Val av två justeringsmän
4. Fråga om ändring av § 7 i Linköpings Fäktklubbs stadgar, förslag se nedan
5. Mötets avslutande.

Välkomna!

Styrelsen gm ordförande Jenny Frisk

Styrelsens förslag till ändring av stadgarna för Linköpings Fäktklubb

§ 7
Nuvarande lydelse
Styrelsen består av ordförande samt 4-6 ledamöter, jämte två suppleanter. Av dessa ledamöter skall vid det konstituerande mötet en väljas till viceordförande, en till kassör samt en till sekreterare. Vid förtida frånträde av något av dessa uppdrag skall styrelsen genast välja ersättare. Sagda ersätta skall i enlighet med vad som föreskrivs ovan, vara ledamot av styrelsen.

Föreslagen ny lydelse
Styrelsen består av ordförande samt 4 – 6 ledamöter jämte 0 – 2 suppleanter. Styrelsen skall vid det konstituerande mötet fördela lämpliga funktioner sig emellan. Styrelsen har vid behov möjlighet att utse en person utanför styrelsen att utföra kassörens uppgifter, en s.k. extern kassör.

Jullov, schema för våren 2019, etc…

Sista officiella träningen för hösten är fredagen den 14 december.
Första officiella träningen för våren är måndag den 14 januari.
Däremellan endast några få sporadiska träningar. Vi kommer också anordna sex olika prova-på-tillfällen 2-4 januari.
Fäktskolorna startar vecka 4, dvs 21-24 januari.

Schema_Varen_2019

Tävlingar våren 2019 (fler kan tillkomma):
Kungsbacka Masters 19-20 januari
Espoo Fencing Challenge 26-27 januari
Challenge Bernadotte 16 februari
S:t Erikscupen (4) 17 februari
Fäktmaran 2-3 mars
Challenge Eugene Fillol 16-17 mars
Swedish Championships U20 23-24 mars
S:t Erikscupen (5) 30 mars
Malmö Open 13-14 april
Swedish seniors + veterans championships 27-28 april
Nyköpingsstöten 4 maj
S:t Erikscupen (6) 11 maj
Swedish Championships U17 and U15 18-19 maj
Klubbmästerskap 25 maj
Malmö International 8-9 juni

Prova på fäktning på höstlovet

Är du mellan 6 och 15 år och är sugen på att prova på fäktning?
Välkommen att anmäla dig till ett gratistillfälle på höstlovet.
I fäktning får du utveckla ditt sinne för strategi, din snabbhet och
din kondition!

Kostnad:
Gratis!

Datum:
29/10 kl 15-17
30/10 kl 15-17

Plats:
Vår fina fäktsal, Furirgatan 21 (T1), Linköping

Anmälan:
borjafakta@linkopingsfaktklubb.se
Ange namn, ålder och vilket datum.

Linköpings fäktklubb satsar på både elit och bredd.
Vi välkomnar alla, oavsett ambitionsnivå – och vi har kul tillsammans!

OrebroMasters2018_1

Resten av hösten

Så här ser resten av hösten ut, förutom alla våra vanliga träningar såklart.

Örebro Masters: 13-14 oktober
Höstlovsläger: 29-31 oktober
Aramis Cup (Höganäs): 3-4 november
S:t Erikscupen: 10 november
Stockholm Lag DM: 11 november
Jönssons Pokal (Malmö, bara U15 och U13): 24 november
Glöggfäktningen: 25 november
European Cadet Circuit Köpenhamn: 1 december
Lag SM (Stockholm): 8 december
S:t Erikscupen: 15 december

DSC01512_600

Kallelse årsmöte

Styrelsen i Linköpings fäktklubb kallar samtliga
medlemmar med familjer till
Årsmöte och
medaljutdelning
onsdagen den 26 september 2018 kl 19.00
i Fäktsalen på Furirgatan 21

http://www.linkopingsfaktklubb.se/wp-content/uploads/2018/09/Kallelse-stämma-LFK-2018-09-26.docx