Samarbeta med LFK

Linköpings Fäktklubb är en ideell förening som är beroende av stödet från våra medlemmar och samarbetet med våra samarbetspartners. Tillsammans med Stångåstaden arrangerar vi olika aktiviteter för företagets hyresgäster och för andra som bor i Linköpingstrakten. Tillsammans med Lejonfastighter erbjuder vi bland annat möjligheten till fäktning för alla under professionell ledning i en fantastisk lokal.

Under säsongen 2013/2014 kommer våra fäktare att delta i ett stort antal tävlingar på regional, nationell och internationell nivå. Vi har fäktare i seniorlandslaget, ungdomslandslagen och veteranlandslaget. Kanske skulle ditt företag vara intresserat av att tillsammans med oss bygga upp en fond som gör det möjligt för begåvade fäktungdomar att visa upp både sig själva och ert varumärke, oaktat fäktarens familjs ekonomiska omständigheter? Deltagande i tävlingar är relativt kostsamt, inte för att själva fäktningen är dyr utan för att vi oftast måste resa kors och tvärs i södra Sverige för att delta i tävlingarna. Ett sådant samarbete ger möjligheter att länka ihop ert sociala ansvarstagande och ert varumärke med positiv exponering både i form av redaktionellt material och mer traditionell marknadsföring.

Våra fäktare och ledare deltar gärna i aktiviteter tillsammans med er, era anställdas familjer och era kunder. Som vår samarbetspartner har ni möjlighet att boka specialutformade aktiviteter som till exempel prova på-fäktning för de anställdas eller kundernas barn.

Eller vill ni kanske börja med något mer traditionellt, som att låta ert varumärke exponeras i vår lokal, på vår webb eller på våra träningsoveraller och vattenflaskor? Vi jobbar tillsammans med er för att hitta en lösning som vi båda vinner på!

Kontakta oss info@linkopingsfaktklubb.se för att få veta mer om vad ett samarbete med Linköpings Fäktklubb skulle kunna innebära för just ert företag!

Linköpings Fäktklubb står för Gemenskap och glädje  ¦  Alla får utvecklas  ¦  Hög kvalité  ¦  Respekt

SAMARBETSPARTNERS

Fria Läroverken

Länsförsäkringar