Träning

Vill du börja träna med oss? Linköpings Fäktklubb välkomnar fäktare i alla åldrar och på alla nivåer. Vi erbjuder träning av hög klass både för dig som satsar på fäktning på elitnivå och för dig som ser fäktningen som stimulerande motion.

Om du är nybörjare, läs på vår Börja fäkta-sida om våra fäktskolor och när dessa startar.

Om du har fäktats tidigare, kontakta: borjafakta@linkopingsfaktklubb.se eller kom förbi hallen någon kväll!

TRÄNINGSSCHEMA

Klicka här för att få se schemat för hösten 2021.

Frågor om träningsschemat? Kontakta info@linkopingsfaktklubb.se.

Mer erfarna får gärna träna i de mindre avancerade grupperna. Om du är mindre erfaren kan du ändå vara med på mer avancerad träning, men i så fall ska du först prata med tränaren. Om du funderar över vilka grupper som är bäst för dig, prata med tränaren! Klubbens mål är att alla ska få träna så mycket de vill.

TERMINSTIDER

Första träningsdag HT 2020: 16 augusti
Sista träningsdag HT 2020: 22 december
Första träningsdag VT 2021: 10 januari
Sista träningsdag VT 2021: 9 juni

PRISER

För att få träna med LFK måste du betala medlemsavgift och terminsavgift. Betala till klubbens bankgiro, bg 5030-3361 eller Swish (123 561 0191) och ange namn samt vad betalningen avser.

Sista inbetalningsdag för terminsavgiften för höstterminen: 15 september
Sista inbetalningsdag för terminsavgiften för vårterminen: 31 januari

FÄKTSKOLA:

800 kr (samma pris för barn, ungdomar, studenter och övriga vuxna, 100 kr medlemsavgift + 700 kr skolavgift). Den som går fäktskola under terminens första hälft har rätt att delta i träning på en fast tid i veckan mot en extra avgift om 500:-. Under fäktskolan samt resten av samma termin ingår lån av utrustning.

Medlemsavgift:

Medlemsavgiften är på 100 kr per säsong, dvs höst-vår. Vi får inte längre ha den inbakad i träningsavgifterna.

Termin 2 (nybörjare):

1450 kr (rabatterat pris för heltidsstudenter vid universitetet med giltigt kårleg: 1000 kr, med giltigt militärleg: 1350 kr). Du tränar denna termin på en fast tid under veckan (nybörjarträning). Därtill kommer avgift för lån av utrustning om 300:-. Om du istället köper en egen värja och en egen handske vid terminens början, betalar du inte någon utrustningsavgift. Utrustning köper du antingen begagnat (kolla anslagstavlorna i hallen) eller nytt (via t.ex. www.touche.se eller www.en-garde.info). Värjan ska vara ”komplett elektrisk med franskt handtag”. Ange om fäktaren är höger- eller vänsterhänt samt ålder (för barn).

Termin 3:

2200 kr (med giltigt kårleg: 1500 kr, med giltigt militärleg: 2100 kr). Du tränar denna termin obegränsat på alla träningstider i samråd med Calin. Därtill kommer en avgift för lån av utrustning om 300:-. Om du har egen värja, egen handske samt köper fäktjacka och underväst vid terminens början (se ovan), betalar du inte någon utrustningsavgift.

Termin 4 och framåt:

2200 kr per termin (med giltigt kårleg: 1500 kr, med giltigt militärleg: 2100 kr). Obegränsad träning på alla träningstider i samråd med Calin. Vi förutsätter att du har egen komplett utrustning (vapen, handske, fäktjacka, underväst, mask, sladd).

Enbart Frifäktning (Onsdagar):

1200 kr per termin. Vi förutsätter att du har egen komplett utrustning (vapen, handske, fäktjacka, underväst, mask, sladd).

Stödmedlemskap:

Från och med vt 2020 gäller vanlig medlemsavgift om 100 kr per säsong/läsår.

Du har möjlighet att hyra skåp i hallen. Det kostar 200 kr per termin och betalas samtidigt som terminsavgiften. För närvarande är det kö till skåpen, prata med Calin om du är intresserad.

Du kan köpa utrustning via någon webbshop eller begagnat via Blocket eller anslag i lokalen. Be gärna Calin eller någon annan van fäktare om tips på vad du ska tänka på när du ska köpa utrustning.