Träning

Vill du börja träna med oss? Linköpings Fäktklubb välkomnar fäktare i alla åldrar och på alla nivåer. Vi erbjuder träning av hög klass både för dig som satsar på fäktning på elitnivå och för dig som ser fäktningen som stimulerande motion.

Om du är nybörjare, läs på vår Börja fäkta-sida om våra fäktskolor och när dessa startar.

Om du har fäktats tidigare, kontakta: borjafakta@linkopingsfaktklubb.se eller kom förbi hallen någon kväll!

TRÄNINGSSCHEMA

Klicka här för att få se schemat för våren 2024.

Frågor om träningsschemat? Kontakta info@linkopingsfaktklubb.se.

Mer erfarna får gärna träna i de mindre avancerade grupperna. Om du är mindre erfaren kan du ändå vara med på mer avancerad träning, men i så fall ska du först prata med tränaren. Om du funderar över vilka grupper som är bäst för dig, prata med tränaren! Klubbens mål är att alla ska få träna så mycket de vill.

TERMINSTIDER

Första träningsdag VT 2024: 8 januari
Sista träningsdag VT 2024: 13 juni

PRISER

För att få träna med LFK måste du betala medlemsavgift och terminsavgift. Betala till klubbens bankgiro, bg 5030-3361 eller Swish (123 561 0191) och ange namn samt vad betalningen avser.

Sista inbetalningsdag för terminsavgiften för höstterminen: 15 september
Sista inbetalningsdag för terminsavgiften för vårterminen: 31 januari

FÄKTSKOLA:

800 kr (samma pris för barn, ungdomar, studenter och övriga vuxna, 100 kr medlemsavgift + 700 kr skolavgift). Den som går fäktskola under terminens första hälft har rätt att delta i träning på en fast tid i veckan mot en extra avgift om 500 kr. Under fäktskolan samt resten av samma termin ingår lån av utrustning.

Medlemsavgift:

Medlemsavgiften är på 100 kr per år. Medlemsavgiften är inte inbakad i träningsavgifterna, utan tillkommer årligen.

Träningsavgift:

Träningsavgiften är per termin:

1500 kr (för ungdomar upp till och med 19 år samt heltidsstudenter vid universitetet med giltigt kårleg)
2000 kr (för vuxna)

Skåphyra:

Du har möjlighet att hyra skåp i hallen. Det kostar 200 kr per termin och betalas samtidigt som terminsavgiften. För närvarande är det kö till skåpen, prata med någon i styrelsen om du är intresserad.

Lån av utrustning:

Avgift för lån av utrustning 300 kr.

Första terminen som nybörjare, alltså samma termin som man gått fäktskola, räknar vi inte med att någon hunnit skaffa egen utrustning. Därför behöver man inte betala för lån den terminen.

Andra terminen. Om du köper en egen värja och en egen handske vid terminens början, betalar du inte någon utrustningsavgift. Utrustning köper du antingen begagnat (kolla anslagstavlorna i hallen) eller nytt (via t.ex. www.touche.se eller www.en-garde.info). Värjan ska vara ”komplett elektrisk med franskt handtag”. Ange om fäktaren är höger- eller vänsterhänt samt ålder (för barn).

Tredje terminen. Om du köper fäktjacka och underväst vid terminens början (se ovan), betalar du inte någon utrustningsavgift.

Fjärde terminen och framåt. Vi förutsätter att du har egen komplett utrustning (vapen, handske, fäktjacka, underväst, mask, sladd).

Be gärna någon van fäktare om tips på vad du ska tänka på när du ska köpa utrustning.

Stödmedlemskap:

Stödmedlemskap går att lösa på samma sätt som medlemsavgift om 100 kr per år.