Skolsamarbete

FÄKTAS I SKOLAN/PÅ FRITIDS

Linköpings fäktklubb samarbetar regelbundet med skolor runt om i Linköpings kommun. Vi bidrar till att göra idrottsundervisningen och fritidsverksamheten på din skola till en spännande upplevelse för eleverna, där de har möjlighet att prova på att fäktas.

Mer information om hur det fungerar hittar du här!

Under de senaste åren har vi haft besök av ett stort antal skolor, bland annat Linghemsskolan, Folkungaskolan och Berzeliusskolan. Vi har både ordnat prova på- övningar inom den ordinarie idrottsundervisningen och som en del av aktiviteterna under frilufts- och hälsodagar. Bland annat har vi deltagit i T1-skolornas idrottsdagar och Skäggetorpsskolans idrottsdagar. Vi har också elever som har fäktning som specialisering inom Idrott och hälsa i samarbete mellan respektive idrottslärare och vår fäktmästare Calin Harbu (som är utbildad idrottslärare i grunden).

Två idrottslärare om våra prova på-aktiviteter:

”Oerhört proffsigt ordnat – jag kommer att fortsätta att ta med mina elever till fäktsalen!”

”Eleverna tyckte att det var häftigt att slåss med svärd. Som idrottslärare ser jag fäktning som en fantastiskt träningsform, där ungarna utvecklar både motorik, kondition och förmågan att tänka snabbt. Fäktning är ett idrottens kinderägg! 🙂 ”

Under 2011-2012 hade vi ett uppskattat projekt tillsammans med Skäggetorpsskolan. Eleverna fick möjlighet att delta i en nybörjarkurs med vår fäktmästare Calin Harbu som instruktör. Detta skedde inom ramen för fritidsverksamheten och aktiviteterna ägde rum i Skäggetorps Allaktivitetshus. Eleverna har också besökt vår lokal på T1 för att fäktas ”på riktigt”, det vill säga med elektrisk stötmarkering. Såväl elever som lärare gillade upplägget. Fäktningen ger eleverna en möjlighet att öva sin koncentrationsförmåga, sin kondition och sitt tålamod. Någon beskrev fäktning som en blandning av dans och blixtschack – en bra beskrivning av fäktningens kombination av snabbhet och strategi!

Om du vill veta mer om vårt projekt i Skäggetorp kan du lyssna på det reportage som SR Östergötland gjorde om verksamheten.

Kanske vill du låta dina elever testa något liknande? Kanske har du idéer om något annat upplägg? LFK har all utrustning som behövs, eleverna behöver inte ha någonting mer än vanliga gymnastikkläder (inomhusskor och långa byxor).

Kontakta oss på borjafakta@linkopingsfaktklubb.se för en diskussion om hur vi skulle kunna göra någonting roligt och lärorikt för eleverna på din skola!