Uncategorized

Kallelse till ordinarie årsmöte

Styrelsen kallar här med till ordinarie årsmöte 27 september kl 18:00 i klubbens lokaler på Furirgatan 21.
För detaljer och dagordning se länk till kallelse nedan.

Välkomna

[pdf]: Kallelse till ordinarie årsmöte