Uncategorized

Terminsslutet närmar sig/End of term

Sommarvädret är äntligen här, men det betyder också att träningsterminen närmar sig sitt slut. Terminens sista träning är torsdagen den 7 juni – efteråt går de som vill till Pizzeria Napoli (Djurgårdsgatan 33) och tar en avslutningsöl/-läsk.

Obs! Kom ihåg att det inte är någon träning den 1 juni och den 6 juni (Nationaldagen), ersätt dessa dagar med träning annan dag under veckan!

Last training for the season is on Thursday June 7 – all are welcome to Pizzeria Napoli (Djurgårdsgatan 33) for after training beer/sodas the same evening!

Please not that there is no training on June 1 and June 6 (Sweden’s National Day) – replace those sessions with others!