Uncategorized

Extra årsmöte 8 juni

I samband med årets klubbmästerskap den 8 juni kommer vi att hålla extra årsmöte för att fatta beslut om vilka som ska få äran att vara årets valberedning. Valberedningen har en central roll i klubbens arbete, eftersom den föreslår vilka som ska väljas in till styrelsen. Är du intresserad av att delta i valberedningens arbete, hör av dig till Lotta eller Mattias (kontaktuppgifter finns på sidan Styrelse).