Uncategorized

Föräldramöte 24/9 kl. 18.00-19.30

Alla föräldrar uppmanas härmed att komma till föräldramötet som hålls i anslutning till föreningens årsmöte. Föräldramötet pågår 18.00-19.30. Där kommer vi att gå igenom säsongens tävlingar, berätta om anmälningsprocedurer och dryfta andra frågor. Om du vill att vi tar upp något särskilt, mejla till charlotte.lundgren[at]liu.se!