Uncategorized

Kallelse till extra föreningsstämma

 

Styrelsen för Linköpings Fäktklubb kallar härmed till ordinarie föreningsstämma.

Datum   Måndagen den 19 december
Tid        Kl 18.00
Plats     Fäktsalen, Furirgatan 21, Linköping

Dagordning

  1. Val av ordförande för stämman
  2. Val av sekreterare för stämman
  3. Val av två justeringsmän
  4. Fråga om förändring av medlemsavgifter
  5. Mötets avslutande.

 

Välkomna!

Styrelsen gm Kerstin Warvsten

 

foljebrev-kallelse-x-stamma-161211