Uncategorized

Kallelse årsmöte

Styrelsen i Linköpings fäktklubb kallar samtliga
medlemmar med familjer till
Årsmöte och
medaljutdelning
onsdagen den 26 september 2018 kl 19.00
i Fäktsalen på Furirgatan 21

https://www.linkopingsfaktklubb.se/wp-content/uploads/2018/09/Kallelse-stämma-LFK-2018-09-26.docx