Vilka är vi?

Styrelsen för Linköpings fäktklubb består under verksamhetsåret 2013-2014 av sex engagerade personer.

/bild/

Charlotte Lundgren är ordförande och beskriver sig själv som ”lycklig återfallsfäktare” som äntligen blivit gammal nog för att få tävla som veteran. Hon har varit ordförande sedan september 2012 och leder styrelsens arbete.

András Borsodi är vice ordförande och både erfaren fäktare med många internationella meriter i bagaget, internationell domare och fäktpappa. András har varit engagerad i klubben i många år och ansvarar för klubbens tävlingar.

Kerstin Wuopio är sekreterare och tidigare femkampare med bland annat en VM-guldmedalj från 1995 i bagaget. Numera är det fäktning, löpning, simning och cykling som står på schemat.

Clary Aldén är ledamot och ansvarig för skötseln av fäkthallen. Som mamma till en glad fäktare lär hon sig mer och mer om fäktning för varje dag som går.

Kerstin Warvsten tillhör också klubbens veteraner och tävlar framgångsrikt på internationell nivå. Formellt är hon suppleant i styrelsen, men hon ansvarar tillsammans med András för klubbens tävlingar samtidigt som hon håller i kontakterna med Svenska fäktförbundet.

Alan Huang är också formellt sett suppleant, men ansvarar för klubbens verksamhetsrapportering och medlemsregister. Han gör även en stor insats som instruktör i barngrupperna.

Styrelsens viktigaste tillgång är vår heltidsanställde tränare, Calin Harbu. Calin, som ursprungligen kommer från Rumänien, är både utbildad idrottslärare och professionell fäkttränare med stor kunskap om idrott i allmänhet och fäktning i synnerhet, fysisk träning, psykologi, kost och mental träning. Tidigare har han bland annat varit klubbchef och huvudtränare för en stor rumänsk fäktklubb. Om du vill veta mer om honom så kan du här läsa en Intervju med Calin!