Uncategorized

JVC Dijon: Uttagna LKF:are

Agnes har blivit uttagen till att representera Sverige på JVC i Dijon 8 januari. Även Calin har blivit uttagen fast som coach för de svenska fäktarna.