Uncategorized

Välkommen till en ny termin

Linköpings fäktklubb välkomnar nya och gamla fäktare till en ny termin.

Fäktningen för gamla medlemmar drar igång igen 11 januari 2012.

För nya medlemmar startar fäktskolor 12 januari för äldre fäktare och 16 januari för yngre fäktare. Läs mer om fäktskolorna på vår börja-fäkta sida.

Välkomna till en ny och spännande termin.

/Styrelsen