Uncategorized

Protokoll från extrastämman

Nu är protokollet från extrastämman äntligen justerat (protokollet finns här: Extra föreningsstämma 20120612). Det vi bestämde var att dels erbjuda 200:- per termin i studentrabatt för alla heltidsstudenter, dels höja terminsavgifterna något för att bidra till finansieringen av Calins lön.

Vi hoppas på alla medlemmars hjälp att värva ytterligare sponsorer under hösten. Med en tillräcklig mängd sponsorer skulle vi kunna sänka medlemsavgifterna igen. Kanske har din eller dina föräldrars arbetsgivare intresse av att stödja klubbens verksamhet? Mejla tips på möjliga sponsorer till ordförande Susanne Lehrman!

Alla är välkomna till den ordinarie stämman (årsmötet) som hålls i september. Kallelse kommer så småningom!