Uncategorized

Kallelse till ytterligare en extra föreningsstämma

Den här föreningen bara måste älska årsmöten!

På begäran av Swedbank behöver ett val av ytterligare två styrelseledamöter ske. Kandidaterna sitter redan i styrelsen (trodde vi själva åtminstone). Styrelsen kallar därför till extra föreningsstämma MÅNDAGEN den 8 APRIL KL 17:45 i Fäkthallen.

VÄLKOMNA!

kallelse_extrastämma_190408