Uncategorized

Kallelse: Välkommen på LFKs årsmöte 24/9!

Den 24 september håller Linköpings fäktklubb årsmöte (föreningsstämma) i fäktlokalen på Furirgatan 21. Mötet börjar kl. 18:30.

Alla medlemmar uppmanas komma på mötet! Vi ska välja in nya styrelsemedlemmar, fatta beslut om det kommande årets budget, ta ställning för ansvarsfrihet för den sittande styrelsen samt ta ställning till eventuella motioner från medlemmar och/eller styrelse.

  • Om du har ett förslag som du vill att föreningen ska ta ställning till så kan du skicka in en motion! Enklast skickar du ett mejl till vår sekreterare Helena Dalgard (Henriks mamma).
  • Om du är intresserad av att arbeta i styrelsen eller någon arbetsgrupp, kontakta Kerstin Warvsten eller András Borsodi.

Tänk på att du måste ha betalat terminsavgiften för att vara röstberättigad! Kolla på Träning om du är osäker på vad du ska betala och hur.

Kallelsen hittar du här: Kallelse till ordinarie årsmöte 2012.

Funderar du över hur ett årsmöte brukar gå till? Du kan läsa mer om årsmöten och andra aspekter av föreningslivet på webbplatsen www.forening.se.

Vi bjuder på fika!

Välkommen!

/Styrelsen